• wyjazd do Wiednia
  wyjazd do Wiednia
 • sala perkusyjna
  sala perkusyjna
 • Szkoła
  Szkoła
 • Wieczór kolęd 2019
  Wieczór kolęd 2019
 • budynek Szkoły
  budynek Szkoły
 • korytarz Szkoły Muzycznej
  korytarz Szkoły Muzycznej

Rekrutacja 2022/23

Termin składania wniosku do 8 czerwca w sekretariacie szkoły pon. wt. czw. 13.00-20.00 śr-pt 13.00-17.00

Do wniosku należy dołączyć:

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Badanie przydatności (oceny uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie ) odbędzie się 9 czerwca. • O przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • O przyjęcie do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
 • Dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły:
  Ruszkowice, ul. Szkolna 4. Tel. 48 675 53 07 (pon. wt. czw. 13.00-20.00 śr-pt 13.00-17.00)

Dodaj komentarz