Opłaty

Nauka w naszej szkole jest BEZPŁATNA.

Jednak ponosimy pewne koszty, na które fundusze musimy zgromadzić samodzielnie.

Na te koszty składają się utrzymanie instrumentów, zakup nowych instrumentów, finansowanie wyjazdów uczniów na konkursy i przesłuchania, organizacja imprez szkolnych, zakup nagród i wiele innych pozycji. Dlatego jesteśmy zmuszeni prosić rodziców i opiekunów naszych uczniów o wpłaty na rzecz Komitetu Rodzicielskiego. Szczegółowych informacji udziela sekretariat Szkoły, tam też prosimy wpłacać pieniądze.