List otwarty

Borkowice 26.01.2015r

 

Szanowni Państwo!

 

W bieżącym roku Szkoła Muzyczna I stopnia im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach postawiła sobie w planach zakup nowego fortepianu do Sali Kameralnej, instrumentu niezbędnego do koncertowania i prawidłowego przebiegu procesu edukacji dzieci uczących się w Szkole. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc finansową w organizacji naszego przedsięwzięcia.

 

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy :

  • w certyfikacie z podziękowaniem,
  • wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) pod tytułem „ Przyjaciel szkoły”,
  • podziękowań wygłaszanych w trakcie koncertów .

Jesteśmy otwarci na inne sposoby promocji.

Szanowni Państwo! Możecie skorzystać z niepowtarzalnej okazji wsparcia jedynej szkoły artystycznej naszego regionu uczącej blisko 100 uczniów.

Wierzymy, że pomoc Państwa umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy

i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

Konto Rady Rodziców Szkoły Muzycznej I st. im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach,

nr rachunku bankowego:

78 2030 0045 1110 0000 0218 8670

z dopiskiem „Zbiórka na fortepian”

Z wyrazami szacunku