• Wieczór kolęd 2019
  Wieczór kolęd 2019
 • korytarz Szkoły Muzycznej
  korytarz Szkoły Muzycznej
 • wyjazd do Wiednia
  wyjazd do Wiednia
 • sala perkusyjna
  sala perkusyjna
 • Szkoła
  Szkoła
 • budynek Szkoły
  budynek Szkoły

Opłaty na Radę Rodziców

RADA RODZICÓW SZKOŁY MUZYCZNEJ
im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach

uprzejmie informuję, że na rok szkolny 2023/ 2024 ustalono składkę na Radę Rodziców
w wysokości 120 zł od ucznia.

 • Wpłaty kierować należy przelewem na NOWE konto Rady Rodziców, pamiętając, aby w tytule wpłaty podać imię i nazwisko dziecka, którego wpłata dotyczy.

DANE DO PRZELEWU

Rada Rodziców przy Szkole Muzycznej I st.

im. Oskara Kolberga w Ruszkowicach,

Bank Spółdzielczy w Przysusze

91 9145 1040 2008 2003 3795 0002

 • Wpłaty można dokonać także w sekretariacie szkoły.