Sukces zespołu ludowego Borki!!!

Kolejny sukces! Zespół ludowy Borki zajął II MIEJSCE w IV Ogólnopolskim Konkursie Folklorystycznym „Inspiracje folklorystyczne w muzyce artystycznej – działalność Oskara Kolberga” była to edycja online. Organizatorami konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli. Gratulujemy uczniom oraz nauczycielom Pani Iwonie Sosnowskiej oraz Panu Karolowi Sionkowi.