• korytarz Szkoły Muzycznej
    korytarz Szkoły Muzycznej
  • budynek Szkoły
    budynek Szkoły
  • wyjazd do Wiednia
    wyjazd do Wiednia
  • sala perkusyjna
    sala perkusyjna
  • Wieczór kolęd 2019
    Wieczór kolęd 2019
  • Szkoła
    Szkoła

Ślubowanie klas pierwszych