Rekrutacja 2024/25

1. O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 6-letniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.    O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, … Czytaj dalej Rekrutacja 2024/25